Wanneer lichte, midden of zware klasse?

Er zijn motorrijbewijzen in drie categorieën. Met de invoering van de 3e Europese Rijbewijsrichtlijn is er een getrapt rijbewijs. Dit betekent dat er drie categorieën rijbewijzen A zijn, te weten A1, A2 en A. Ook verschilt de minimumleeftijd per categorie, evenals het type motorfiets.

Drie categorieën

Er zijn voor het motorrijbewijs drie verschillende categorieën: A1, A2 en A. Categorie A1 is geldig voor lichte motoren, A2 voor middelzware motoren en A voor zware motoren. Wanneer een motorrijder twee jaar ervaring heeft opgedaan met een lichtere categorie kan indien gewenst een zwaardere categorie gehaald worden. De minimumleeftijden voor de doorstromers in de verschillende categorieën zijn: 18 jaar voor A1, 20 jaar voor A2 en 22 jaar voor A.

A1, A2 en A

Toekomstige motorrijders die jonger zijn dan 24 jaar beginnen met de lichtste categorie (A1) of met de middelste categorie A2, mits 20 jaar. Het examen bestaat uit een theorie-examen, een praktijkexamen voertuigbeheersing en een praktijkexamen verkeersdeelneming. Na twee jaar ervaring kan de volgende categorie behaald worden.

Bij doorstroming van A1 naar A2 moet alleen een praktijkexamen verkeersdeelneming worden afgelegd. Iemand die A2 heeft, kan vervolgens na twee jaar categorie A halen. Hiervoor wordt dan ook weer een praktijkexamen verkeersdeelneming afgelegd. Op deze manier kan iemand dus op zijn vroegst op zijn 22e motorrijbewijs A halen.

24 jaar en ouder

Wanneer je ouder bent dan 24 jaar, mag je zelf kiezen voor welke categorie je examen wil doen: A1, A2 of A (onbeperkt). Deze keuze hangt vooral af wat je met een motor wil gaan doen. Wil je bijvoorbeeld een 125cc scooter voor stadsverkeer, dan heb je voldoende aan het behalen van je A1-rijbewijs. Wil je grote reizen gaan maken? Dan is het verstandig om gelijk voor de zwaarste categorie te gaan.

Download de folder ‘Lekker op weg met het juiste motorrijbewijs’